elektryk nn sn wrocław

Wykonywanie robót elektroinstalacyjnych:

 • Montaż konstrukcji wsporczych tras kablowych oraz urządzeń
 • Montaż tras kablowych SN i nN
 • Awaryjne zasilanie obiektów z agregatów prądotwórczych;
 • Montaż urządzeń elektroenergetycznych – agregaty prądotwórcze, transformatory, stacje kontenerowe
 • Montaż muf oraz głowic kablowych;
 • Montaż systemów oświetleniowych;

Wykonywanie prac konserwacyjnych i serwisowych

 • Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli;
 • Analizy jakości energii, rejestracja parametrów sieci, sporządzanie bilansów mocy;
 • Pomiary układów Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej;
 • Przeglądy termowizyjne;
 • Pomiary pojemności kondensatorów kompensacji mocy biernej;

Przeglądy instalacji SN:

 • Konserwacja oraz badania okresowe urządzeń SN;
 • Pomiary transformatorów, przekładników prądowych;
 • Badania okresowe sprzętu dielektrycznego do 40kV;

Pomiary okresowe, przeglądy pięcioletnie

 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • Pomiary rezystancji izolacji;
 • Pomiary wyłączników RCD;
 • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych;
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych;
 • Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
 • Pomiary w przestrzeniach zagrożonych wybuchem EX;
transformator wrocław

Z naszych usług korzystają m.in.: